Aveți nevoie de un răspuns și nu l-ați găsit pe site-ul nostru?


VREAU SA PUN O INTREBARE

Informatică

Calculaţi diferența dintre cel mai mare și cel mai mic…

Calculaţi diferența dintre cel mai mare și cel mai mic dintre cele 3 numere date.

Date de intrare
Programul citește de la tastatură 3 numere naturale separate prin spaţii.

Date de ieşire
Programul va afișa pe prima linie a ecranului numărul mm, reprezentând valoarea cerută.

Restricţii şi precizări
numerele date vor fi mai mici decât 1000Se dă un număr natural n. Afișați în ordine descrescătoare…

Se dă un număr natural n. Afișați în ordine descrescătoare primele n numere naturale nenule.

in C++ cu instructiunea while.Se se citește un număr natural n. Să se determine…

Se se citește un număr natural n. Să se determine cel mai mic număr prim, strict mai mare decât n.

Date de intrare
Programul citește de la tastatură numărul n.

Date de ieşire
Programul afișează pe ecran numărul cerut .

Restricţii şi precizări
1 ≤ n ≤ 1.000.000.000Se dau n numere naturale. determinaţi cele…

Se dau n numere naturale. Determinaţi cele mai mici trei numere dintre cele date.

Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale.

Programul afișează pe ecran, în ordine descrescătoare, cele mai mici trei numere date.

in C++Se dă un şir cu n elemente, numere naturale…

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă în şir există elemente prime.

Date de intrare
Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi cele n elemente ale şirului.

Date de ieşire
Programul afișează pe ecran mesajul DA, dacă şirul conţine elemente prime, respectiv NU în caz contrar.

Restricţii şi precizări
1 ≤ n ≤ 200

Elementele şirului vor fi mai mici decât 1.000.000.000Cum se calculeaza aria unui triunghi isoscel?

Cum se calculeaza aria unui triunghi isoscel?Să se scrie un program care citește numărul natural n…

Să se scrie un program care citește numărul natural n și determină suma S=11+22+ … + nn .

Defapt,suma de mai sus e 1 la 1,2 la 2 si pana la n la nSă se scrie un program care determină maximul a două numere întregi…

Să se scrie un program care determină maximul a două numere întregi citite de la tastatură.Se dau n numere naturale nenule. Ordonați descrescător….

Se dau n numere naturale.

Ordonati descrescator cele n numere dupa numarul lor de divizori.
(C++)Se citește de la tastatură un număr natural de 3 cifre…

Se citește de la tastatură un număr natural de 3 cifre. Să se determine câte cifre impare conține.

Date de intrare
Programul va citi de la tastatură un număr natural cu exact 3 cifre.

Date de ieşire
Programul va afișa numărul de cifre impare ale valorii citite.

Restricţii şi precizări
Numărul citit este cuprins între 100 și 999, inclusiv.Proximas Perguntas